Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим Мэдлэг кампусын онлайн сургалттай холбоотой асуулт, хариултууд


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

С

:
Суралцагч 7 хоногт онлайнаар дор хаяж 10 цаг (өдөрт 2 цаг) буюу нийт 20 цаг зарцуулна.
Түлхүүр үг:
:
2 долоо хоног үргэлжилнэ.
Түлхүүр үг:
:
Сургалтанд бүртгүүлж, төлбөрөө төлснөөр та тухайн сургалтанд суралцах эрхтэй болно. Суралцагч бүр цахим сургалтын кампуст нэвтрэхийн тулд кампуст бүртгүүлэх шаардлагатай. Суралцагч хэрэв өөрөө кампуст бүртгүүлээгүй бол Цахим Мэдлэг байгууллагаас үүнийг гүйцэтгэнэ.
Түлхүүр үг:
:
Үгүй. Сургалтын бүртгэлийн хуудсанд танаас кампуст бүртгүүлсэн эсэхийг асууж байгаа хэдий ч хэрэв та кампуст бүртгүүлж чадаагүй бол Цахим Мэдлэг байгууллагаас үүнийг гүйцэтгэнэ. Давхардсан эрх үүсгүүлэхгүйн тулд та кампуст бүртгүүлсэн нэрээ сургалтын бүртгэлийн хуудсанд бичих нь зүйтэй.
Түлхүүр үг:
:
Компьютер, Интернэт байгаа л бол Цахим Мэдлэгийн сургалтуудад хэзээ ч, хаанаас ч суралцах боломжтой. Хэрэв та компьютер, Интернэтгүй газар явах гэж байгаа бол, эсвэл цаг боломжгүй бол дараа долоо хоногт нь нөхөөд суралцах бүрэн боломж бий. Учир нь багшийн и-мэйл таны имэйл хайрцагт, хийх зүйлүүд, хэлэлцүүлгийн бичлэгүүд кампуст бүрэн эхээрээ байж байна.
Түлхүүр үг:
:
Сургалтын төлбөрөө та Цахим Мэдлэг ТББ-ын Голомт банкин дахь төгрөгийн 110 293 6629 тоот дансанд шилжүүлнэ. Эсвэл Цахим Мэдлэг ТББ-ын офис болох СБД, Хурд хотхоны 10А байрны 38 тоотод ирж бэлнээр төлж болно. Төлбөрийн нэхэмжлэхийг 319367 тоот утсаар хандан, факсаар, и-мэйлээр, эх хувиар авч болно. Гадаадаас, эсвэл орон нутгаас дээрх дансанд төлбөрийг шилжүүлнэ.
Түлхүүр үг: