Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим Мэдлэг кампусын онлайн сургалттай холбоотой асуулт, хариултууд


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

А

:
Өглөө ажил эхлэхээс нэг цагийн өмнө, эсвэл ажил тарснаас хойш нэг цаг сууж хичээлээ хийж болно. Үдийн цайны цагаар хагас цаг зарцуулж ч болно. Ажлын өдрүүдэд үнэхээр амжихгүй бол товлосон нэг цагийн чатдаа ороод, бусад зүйлийг хагас, бүтэн сайн амралтын өдрүүддээ хийж болох юм.
Түлхүүр үг: