Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Э

:
Дижитал медиа хэрэгсэл ашиглан явуулж буй сургалтын бүх хэлбэр (интернэт, CD-ROM гэх мэт).
:
Тэмдгүүдийг хослуулан хэрэглэж, янз бүрийн сэтгэлийн хөдөлгөөнийг илэрхийлсэн нүүр царайг харуулахыг хэлнэ инээмсэглэл
Түлхүүр үг: