Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Ч

:
Зөвхөн сургалтын агуулга төдийгүй харилцаа холбоо, хэрэглэгчдад таатай байдал зэрэг сургалтын бүхий л сценарийг үнэлсэн байдал
:
Хөөрөлдөх өрөө ч гэж нэрлэсэн байдаг. Интернэт ашиглан хэлэлцэх IRC (Internet Relay Chat) интернэт үйлчилгээ. Байршлаас үл хамааран, байнгын ажиллагаатай сервер ашиглаж бичгэн хэлбэрээр, синхроноор харилцах олон хэрэглэгчийн харилцаа холбооны систем юм.