Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Т

:
Энэ ойлголтыг (латинаар: таних, хүлээн авах) ойлгоц, бодол, ой тогтоолт, эргэн дурсахуй зэрэг оюун ухааны үйл явцуудыг илэрхийлэхэд хэрэглэдэг.
:
Багц мэдээллийг (дууны эсвэл дүрсний) Интернэтээс авч, тасалдахгүй тоглуулахын тулд түр санах ойд хадгалахыг хэлнэ.
:
Интернэт болон бусад сүлжээнээс мэдээллийг татаж авах ажиллагаа. Тухайн мэдээлэл сүлжээнээс татаж авч буй компьютерт хуулагдана.
:
Хүлээн авагч мессежийг ньюсгрупп зэргээс өөрөө орж авахыг хэлнэ. Э-сургалтын хувьд сургалтын талбарт багшийн тавьсан материалыг суралцагчид өөрөө орж татаж авч ашиглахыг Татах арга гэж нэрлэдэг.
:
Суралцагчдад сургалтын агуулгыг багш синхроноор дамжуулахыг хэлнэ. Багш, суралцагчид байршлын хувьд өөр өөр газар байна. Хэрэгслүүд нь видео конференц, чат. Технологи нь IP, ISDN, сателит.
:
Суралцагчдын олон янзын хэрэгцээ шаардлагад тохируулан мултимедиа сургалтын орчинд сургалтын функцуудыг өөрчлөх
:
Мессеж хүлээн авагч руу э-шуудан зэргээр илгээгдэхийг хэлнэ. Э-сургалтын хувьд багш сургалтын материалыг суралцагчид э -шуудангаар илгээхийг Түлхэх арга гэж нэрлэдэг.