Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас:  1  2  (Дараагийн)
  Бүгд

С

:
Байгууллагад шилдэг гүйцэтгэлийг бий болгох амжилттай стратеги, хандлага, үйл явцууд
:
Вэбсайт дотор чиг баримжаагаа олоход нь хэрэглэгчид тусалдаг бүдүүвч зураг, эсвэл “агуулгын хүснэгт” юм. Сайтын бүдүүвчийн тусламжтайгаар хэрэглэгч вэбсайтын агуулга, бүтцийн талаар богино хугацаанд зураглалтай болж, хулганын нэг товшилтоор хайж буй агуулгадаа хүрэх боломжтой.
:
Сургалт явуулж байгаа байгууллагаас суралцагчийн оролцоог үнэлж олгодог бичиг
Түлхүүр үг:
:
Нэгэн зэрэг, ижил цаг хугацаанд гэсэн үг. Эсрэг утгатай үг нь асинхрон
:
Синхрон теле-сургалтын үед суралцагчид нэгэн ижил цаг хугацаанд суралцаж, мөн өөр хоорондоо харилцдаг. Эсрэг утга нь асинхрон сургалт.
:
Ялгаатай гарал үүслийн (соёлын) улмаас нэгэн ижил сэдэвт өөр өөр байдлаар хандах хандлага
Түлхүүр үг:
:
Сонсгол, сонсох чадварыг илэрхийлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Тусгай хэрэгсэл ашигласнаас үүдэн харилцааны дохионууд хязгаарлагдахыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл “бичгийн харилцааны” суваг ашиглах нь харилцааны аман бус элементүүдийг орхигдуулдаг.

Түлхүүр үг:
:
Суралцагч хувь хүн болон бүлгийн өвөрмөц шинж чанаруудын цогц
:
Суралцах үйл явцыг илүү энгийн бөгөөд үр дүнтэй байлгахад чиглэсэн дэмжих арга хэмжээнүүд
Түлхүүр үг:

Хуудас:  1  2  (Дараагийн)
  Бүгд