Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

П

:
Мессеж, эсвэл текстийг харилцагч талд өөрийн үгээр давтан хэлж өөрийн ойлгосон байдлыг мэдэгдэх
Түлхүүр үг:
:
Өгөгдлийн сүлжээгээр дамжуулан аль нэг програм хангамжийг тал талаас нэгэн зэрэг ашиглахыг хэлнэ. Энэ бол дэлгэцийн хурлын системүүдийн (жишээлбэл Microsoft NetMeeting) элементүүдийн нэг юм. Оролцогч өөрийн компьютерт суулгасан аль нэг, эсвэл хэд хэдэн програмыг сонгож, бусад оролцогчдод түүнийг ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ гэсэн үг. Бүх оролцогчид өөрийн компьютерээс уг програмыг ажиллуулж байвал програм дундаа ашиглах гэнэ.