Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Н

:
Цахим сургалтын орчинд бол бүлэг болон түүнтэй холбоотой үйл явцуудыг багш зохион байгуулахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтийн орчинд эелдэг, нээлттэй харилцахад зориулсан харилцааны дүрмүүдийн багц
Түлхүүр үг:
:
Сонгодог зайн сургалтаас үүдэлтэй хэллэг. Өөр өөр газар байгаа суралцагчид сургалтын агуулга бий болгох чиглэлээр хийж байгаа сургалтын бүх хэлбэрийг хэлнэ. Өөрийгөө хөтлөх сургалт гэдэг нь суралцагч нь хэзээ, юуг, яаж, хэнтэй, хаана, хэдий хугацаанд сурахыгаа өөрөө шийддэг сургалтын хэлбэрүүдийг хэлнэ. Энэ нь багшийн оролцоогүй явагддаг.
:
Нүүр тулан ярилцдаг харилцаа холбооны онолын тусгай хэллэг (FTF, F2F гм товчилдог).