Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

М

:
Янз бүрийн медиа хэрэгслүүдийг техникийн болон зориулалтын хувьд ашиглах, эзэмших чадвар
Түлхүүр үг:
:
Хэрэгцээтэй мэдлэгийг бүх оролцогч талуудад, хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй газар нь хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр байлгах үүрэг, чадварыг хэлнэ.
:
Ихэвчлэн аль нэг төрлийн сэдвээрх э-шуудан түгээх систем. Мэйлийн листэд бүртгүүлэхийн тулд тухайн мэйл сервер лүү холбогдох шаардлагатай. Гишүүд листээр мэйл явуулах болон бусад гишүүдээс мэйл хүлээн авах боломжтой. Аливаа мэйл нь эхлээд тухайн мэйл сервер лүү очиж тэндээсээ листийн бүх гишүүд рүү тусгай програмын тусламжтайгаар тараагддаг байна.