Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

И

:
ICQ (үнэгүй, http://www.icq.com) эсвэл MSN Мессенжер (үнэгүй, http://www.microsoft.com/) гэх мэтийн програм хангамжуудыг хэлнэ.
:
1960 онд анх тавигдсан, дэлхий даяарх компьютеруудын сүлжээ юм. Интернэт нь олон төрлийн өгөгдөл мэдээлэл, үйлчилгээг агуулдаг. Тухайлбал: э-шуудан, FTP, WWW, гм.
:
Э-шуудан, хэлэлцүүлэг, чат (IRC), өгөгдлийн архив (FTP), WWW гэх мэт дэлхий даяарх компьютеруудын сүлжээ болох Интернэтийг ашиглаж хийгддэг үйлчилгээнүүдийг хэлнэ.