Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

В

:
Багш болон суралцагчид нэг ижил цагт өөр өөр газраас виртуал орон зайд “уулзаж”, танхимд сургадаг үйл ажиллагааг Интернэтийн орчинд явуулахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтийн орчинд нийтлэг сонирхолтойгоор орж ирсэн бүлгүүдийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтийн орчинд дүрд тоглодог заах аргын нэг хэлбэр. Жишээ нь жижгэвтэр хоёр бүлгийн хооронд тэмцээн явуулах гм.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтэд эсвэл компьютерийн програмд үүсгэсэн бодит бус орон зай
Түлхүүр үг:
:
Интернэт буюу интранет ашиглан явуулах компьютерт суурилсан сургалтыг хэлнэ.