Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

А

:
Автоматжуулсан тестүүд нь зөв хариултыг шууд өгнө. Интернэтээс олон тооны автомат тестүүдийг олж болно.
:

Компьютерт болон Вэбэд суурилсан сургалтын бүх материал, холбоосуудыг агуулсан тусгаар хуудсуудын дэлгэрэнгүй тайлбар.

:
Дуу гаргахгүй, үг хэрэглэхгүй байхыг хэлнэ. Харилцааны үеийн аман бус илэрхийлэлд дохио зангаа, нүүрний хувирал, харц, түүнчлэн үнэр, гадаад төрх байдал болон бусдыг татах хүч орно.
Түлхүүр үг:
:
Нэгэн зэрэг (ижил хугацаанд) биш, синхроны эсрэг утгыг илэрхийлнэ.
:
Интернэтэд тавигдсан, орж үзэх боломжтой сургалтын материалыг хэлнэ.