Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд
Currently sorted Нэр (өсөхөөр) Ангилах: Овог нэр | Нэр change to (буурах)

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

Munkhbaatar-ний зураг

Munkhbaatar

:
Онолыг практикт нэвтрүүлэхэд дэмжин, эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн суралцагчдад тэдний ажлын байранд шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Сургагч сурагчийн практик нөхцөлд хэрхэн ажиллахыг ажиглаад, сурч буй сургалтын агуулгыг ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга барил, саналуудыг өгнө.
Түлхүүр үг:
Ганбаяр-ний зураг

Ганбаяр

:
Асинхрон сургалтын үед хичээлийн агуулгыг нийтлэх, суралцагч түүнийг авч үзэх хооронд, мөн суралцагч багшаас асуух, багш хариулах хооронд тодорхой хугацаа өнгөрдөг. (Эсрэг утга нь Синхрон сургалт)
:
ГБТХ-ийг тэмдэглэгээний хэл ч гэдэг. Үүний зорилго нь баримт бичгийн эрэмбэ дараатай бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг тодорхойлох явдал юм. ГБТХ нь баримт бичгийн түгээмэл элементүүдийг, тухайлбал гарчиг, догол мөр, жагсаалт, хүснэгт, график зэргийг тэмдэглэх үүрэгтэй. ГБТХ-ийг WWW вэб бүтээхэд ашигладаг.
:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.
:
Баримт бичгийг үйлдлийн янз бүрийн систем дээр ашиглах боломжтойгоор боловсруулсан Adobe формат. Баримт бичиг нь текст, зураг агуулж болохоос гадна хэсгүүд нь өөр хоорондоо болон Вэбсайт дахь мэдээлэлтэй э-холбоосоор холбогдсон байж болдог.
:
Дуу гаргахгүй, үг хэрэглэхгүй байхыг хэлнэ. Харилцааны үеийн аман бус илэрхийлэлд дохио зангаа, нүүрний хувирал, харц, түүнчлэн үнэр, гадаад төрх байдал болон бусдыг татах хүч орно.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтэд тавигдсан, орж үзэх боломжтой сургалтын материалыг хэлнэ.
:
Аль нэг даалгаврыг хамтран хийж гүйцэтгэх бүлэг хүмүүс
:
Цахим сургалтын үед суралцагчид дэмжин туслах үүрэгтэй хүнийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Цахим багшийн зүгээс суралцагчдад үзүүлэх бүх талын дэмжих үйл ажиллагаа
Түлхүүр үг:

Хуудас:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд