Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

Х

:
Хэрэглэгчийг таньж системд нэвтрүүлдэг тэмдэгтүүдийн нэгдэл буюу кодыг хэлнэ. Энэ нь заримдаа хэрэглэгчийн өөрийнх нь нэр байж болдог.
:
Зорилтот ба одоогийн нөхцөл байдлын хоорондох зөрүү буюу ялгаатай байдал.
:
Онлайн курсын хэрэгжилтийг хянахад шаардлагатай бүхий л үйл ажиллагаа
Түлхүүр үг:

Ц

:
Хэд хэдэн оролцогч Интернэт ашиглан нэг самбар дээр зурж дүрслэн хамтарч ажиллах үйл ажиллагааг хангадаг програм хангамжийн хэрэглээ.
:
Цагийн хуваарь, дуусвал зохих хугацааг баримтлан үйл явцыг хэвийн жигд зохион байгуулах үйл ажиллагаа
Түлхүүр үг:
:
Зайн сургалтын талбарт багшаас өгөх дэмжлэг. Энэхүү дэмжлэг нь синхрон болон асинхрон, түлхэх болон татах, текстэн болон дуун, дүрсэн үзүүлбэр гэх мэт медиа хэрэгсэлд суурилсан харилцаа холбооны бүх хэлбэрээр байж болно.
:
Интернэт эсвэл CD-ROM ашиглан компьютерийн орчинд суралцах хэлбэр
Түлхүүр үг:

Ч

:
Зөвхөн сургалтын агуулга төдийгүй харилцаа холбоо, хэрэглэгчдад таатай байдал зэрэг сургалтын бүхий л сценарийг үнэлсэн байдал
:
Хөөрөлдөх өрөө ч гэж нэрлэсэн байдаг. Интернэт ашиглан хэлэлцэх IRC (Internet Relay Chat) интернэт үйлчилгээ. Байршлаас үл хамааран, байнгын ажиллагаатай сервер ашиглаж бичгэн хэлбэрээр, синхроноор харилцах олон хэрэглэгчийн харилцаа холбооны систем юм.

Ш

:
Дамжуулалтын өндөр хурдтай дамжуулагч/кабель

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд