Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

Х

:
Вэбсайтуудаас мэдээлэл хайхад зориулагдсан систем. Интернэтэд одоогоор 600 орчим хайлтын системүүд ажиллаж байна. Эдгээрээс хамгийн том нь болох http://www.hotbot.com, http://www.altavista.com системүүд Интернэт дэх нийт мэдээллийн 30%-ийг агуулж байна.
:
Нийтлэг зорилгод хүрэхийн төлөө хамтдаа ажиллах
Түлхүүр үг:
:
Нүдээр буюу оптик мэдрэмжээр хүлээн авах бүх зүйлийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Хоёр ба түүнээс олон харилцагч талууд (илгээгч ба хүлээн авагч)-ын хоорондох мэдээлэл солилцоо болон сэтгэгдэл дамжуулал
Түлхүүр үг:
:
Харилцааг явуулахад ашиглагдаж байгаа хэрэгсэл, төхөөрөмжийг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Медиа ашиглан явагдах сургалтын хувьд түлхүүр үг нь юм. Харилцан холбогдох олон хэлбэрүүд үүнд хамаарна. Тухайлбал: хэрэглэгч-системийн харилцаа, хэрэглэгч-байгууллагын харилцаа, хэрэглэгч- хэрэглэгчийн харилцаа зэрэг болно. Эдгээр харилцаа теле-сургалттай хослон хэрэглэгдсэнээр харилцан идэвхтэй ажиллагаа илүү өндөр түвшинд явагдана.
:
Суралцагч багшид хандсанаас хойш багшийн хариулах хүртэлх хугацаа
Түлхүүр үг:
:
Сурах, заах аргын олон аргуудыг хослон хэрэглэж сургалтын зорилгод хүрэхийг хэлнэ. Жишээ нь: Цахим сургалт ба танхимын сургалтыг хослуулан хэрэгжүүлэх
Түлхүүр үг:
:
Онлайн хэлэлцүүлгийн талбар дахь хэлэлцүүлгийн нэг шугам (сэдэв). Эхний нэг бичлэгийг оруулахаас хэлхээ эхэлдэг бөгөөд түүнд хариулсан бусад бичлэгүүд уг хэлхээнд нэмэгддэг.
Түлхүүр үг:
:
Интернэт дэх хэлэлцүүлгийн талбар юм. Оролцогчид хэлэх үгээ бичгээр оруулдаг. Сүүлийн бичлэгүүд нь эхнийхээсээ урган гардаг, түүнд хариу өгдөг. Асинхрон хэлэлцүүлэг гэж хэлж болно.
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд