Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

К

:
Интернэт хэрэглэхгүйгээр компьютер ашиглан суралцах, ихэвчлэн CD-ROM хэлбэрээр.

М

:
Янз бүрийн медиа хэрэгслүүдийг техникийн болон зориулалтын хувьд ашиглах, эзэмших чадвар
Түлхүүр үг:
:
Хэрэгцээтэй мэдлэгийг бүх оролцогч талуудад, хэрэгтэй цагт, хэрэгтэй газар нь хамгийн ойлгомжтой хэлбэрээр байлгах үүрэг, чадварыг хэлнэ.
:
Ихэвчлэн аль нэг төрлийн сэдвээрх э-шуудан түгээх систем. Мэйлийн листэд бүртгүүлэхийн тулд тухайн мэйл сервер лүү холбогдох шаардлагатай. Гишүүд листээр мэйл явуулах болон бусад гишүүдээс мэйл хүлээн авах боломжтой. Аливаа мэйл нь эхлээд тухайн мэйл сервер лүү очиж тэндээсээ листийн бүх гишүүд рүү тусгай програмын тусламжтайгаар тараагддаг байна.

Н

:
Цахим сургалтын орчинд бол бүлэг болон түүнтэй холбоотой үйл явцуудыг багш зохион байгуулахыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:
:
Интернэтийн орчинд эелдэг, нээлттэй харилцахад зориулсан харилцааны дүрмүүдийн багц
Түлхүүр үг:
:
Сонгодог зайн сургалтаас үүдэлтэй хэллэг. Өөр өөр газар байгаа суралцагчид сургалтын агуулга бий болгох чиглэлээр хийж байгаа сургалтын бүх хэлбэрийг хэлнэ. Өөрийгөө хөтлөх сургалт гэдэг нь суралцагч нь хэзээ, юуг, яаж, хэнтэй, хаана, хэдий хугацаанд сурахыгаа өөрөө шийддэг сургалтын хэлбэрүүдийг хэлнэ. Энэ нь багшийн оролцоогүй явагддаг.
:
Нүүр тулан ярилцдаг харилцаа холбооны онолын тусгай хэллэг (FTF, F2F гм товчилдог).

О

:
Интернэтийг түгээх, харилцах суваг болгон ашиглаж суралцах ажиллагаа

П

:
Мессеж, эсвэл текстийг харилцагч талд өөрийн үгээр давтан хэлж өөрийн ойлгосон байдлыг мэдэгдэх
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд