Moodle


Хэвлэх хэлбэрээр
Цахим сургалтын тайлбар толь

Та энэхүү тайлбар толиос онлайн сургалтанд өргөн хэрэглэгддэг зарим үгсийг товч тайлбарын хамт үзнэ. Цахим Мэдлэг Кампус үгсийн сангаа цаашид байнга өргөжүүлэн баяжуулах болно. Үсгүүдийг оноон дарснаар тохирох үгэн дээр очно.


Энэ индексээр түүвэр харуулах

Онцгой | А | Б | В | Г | Д | Е | Ё | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н
О | Ө | П | Р | С | Т | У | Ү | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я | Бүгд

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд

З

:
Суралцагчид сурсан зүйлээ хэр амжилттай хэрэглэх/хэрэгжүүлэхийг бодитойгоор томъёолсон тодорхойлолт
:
Суралцагчдын одоогийн мэдлэг, төлөв байдал, ур чадвар, зан араншин, хүлээлт, сонирхол зэрэг шинж чанарууд
:
Хэлэлцүүлгийг удирдаж, оролцогчдыг хамтад нь, гол зүйлд чиглүүлэх үйлдэл
Түлхүүр үг:
:
Холбооны шугамаар тодорхой хугацаанд, ихэвчлэн нэг секундэд илгээгдэх өгөгдлийн хамгийн их хэмжээг Битээр илэрхийлснийг хэлнэ.
:
Харилцаанд гарсан төвөгтэй асуудал, эсвэл холбогдох процесст гарсан уналтыг хэлнэ.
Түлхүүр үг:

И

:
ICQ (үнэгүй, http://www.icq.com) эсвэл MSN Мессенжер (үнэгүй, http://www.microsoft.com/) гэх мэтийн програм хангамжуудыг хэлнэ.
:
1960 онд анх тавигдсан, дэлхий даяарх компьютеруудын сүлжээ юм. Интернэт нь олон төрлийн өгөгдөл мэдээлэл, үйлчилгээг агуулдаг. Тухайлбал: э-шуудан, FTP, WWW, гм.
:
Э-шуудан, хэлэлцүүлэг, чат (IRC), өгөгдлийн архив (FTP), WWW гэх мэт дэлхий даяарх компьютеруудын сүлжээ болох Интернэтийг ашиглаж хийгддэг үйлчилгээнүүдийг хэлнэ.

К

:
Биеийн болон сэтгэлийн хөдөлгөөний мэдрэмжийг мэдэрсэнээр байдлыг ойлгон ухаарахыг хэлнэ.
:
Онолыг практикт нэвтрүүлэхэд дэмжин, эрчимжүүлэх арга ажиллагаа. Зааварлах ажиллагаа ихэвчлэн суралцагчдад тэдний ажлын байранд шууд, биечлэн заах байдлаар хэрэгждэг. Сургагч сурагчийн практик нөхцөлд хэрхэн ажиллахыг ажиглаад, сурч буй сургалтын агуулгыг ажлын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрхэн нэвтрүүлэх арга барил, саналуудыг өгнө.
Түлхүүр үг:

Хуудас: (Өмнөх)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  (Дараагийн)
  Бүгд