Moodle


Бурмаа-ний зураг
Танхимын сургалтыг онлайн хичээлүүд, /OER/ боловсролын нээлттэй нөөцүүдтэй хослуулах нь
Оруулсан: Бурмаа - Sunday, 8 November 2015, 05:30 PM
 
ЕБС-ын уламжлалт танхимын сургалтыг онлайн хичээлүүдтэй хэрхэн хослуулах нь зүйтэй вэ?

Дан онлайн сургалт, эсхүл дан танхимын сургалт гэж туйлшралгүйгээр хослуулан явуулах нь манай өнөөгийн нөхцөлд илүү тохиромжтой санагдаж байна. Танхимын сургалтыг онлайн хичээлүүдтэй хослуулан /OER/ боловсролын нээлттэй нөөцүүдийг ЕБС-иудад бататгал хичээл, бие даалт, гэрийн даалгавартай хослуулах бүрэн боломжтой.

Сургуулийн интернэт орчин болон боловсролын нээлттэй нөөцүүдийг ашиглах боломжууд болон гарч буй хүндрэлүүдийн талаар санал бодлоо энэ хэсэгт хуваалцвал талархах болно.