Moodle


Мөнхчимэг-ний зураг
Re: Онлайн сургалтыг нэвтрүүлэхэд гарах хүндрэлүүдийг хэрхэн шийдвэрлэж байгаа талаар
Оруулсан: Мөнхчимэг - Monday, 14 February 2011, 12:08 PM
 
Санал бодлоо хуваалцаж байгаад баярлалаа.

Бидэнд гарч байгаа хүндрэлүүд юу байгааг эхлээд тодорхой болгох хэрэгтэй байна. Онлайн сургалтыг нэвтрүүлэх ажлыг дэмждэг хүмүүсийн ажил үр дүнтэй болох нь олон асуудлаас шалтгаалж байгаа нь тодорхой.
"Зайн сургалтыг нэвтрүүлэх, хөгжүүлэх нь" сургалтын агуулгыг олонд хүртээх ажлыг Монгол кампусын багш нар эхлүүлээд тодорхой амжилтанд хүрч байна. Иймд гарч байгаа хүндрэлтэй асуудал, цаашид хийхээр төлөвлөж байгаа ажлынхаа талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгвөл энэ талаар дорвитой ажил зохион байгуулж дэмжлэг үзүүлэх боломж байгаа гэж найдаж байна.

Баярлалаа