Moodle


Сарантуяа-ний зураг
Сэдэв: Эчнээ хэлбэрийн сургалтанд нэвтрүүлбэл ямар вэ?
Оруулсан: Сарантуяа - Tuesday, 31 January 2012, 06:46 PM
 
Сурах хэрэгцээгээ мэдэрсэн, бие дааж суралцах чадвартай хүмүүст бол үнэхээр сайхан боломж, гэхдээ манайханд нийтлэг байдаг бусдын ажлаас хуулдаг, дүнгийн хойноос хэт хөөцөлддөг ёс зүй муутай хүмүүст зохимжгүй.