Виртуал сургалтын оролцогчдыг дэмжих
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Э-Ур чадварын сургалт

“Виртуал сургалтыг дэмжих болон багшлах” хүний нөөц бэлтгэх курсын хөтөлбөр нь онлайн сургалтын өвөрмөц онол, практикийн заах арга зүйн болон дэмжин туслах арга барил шаардлагатай байгаа насанд хүрэгчдийн мөн академик боловсролыг олгогч сургагч багш болон ирээдүйн онлайн багш нарт зориулагдсан. Энэ хөтөлбөр нь суралцагчдыг э-сургалтын оролцогчдыг амжилттай дэмжихэд шаардлагатай мэдлэг, арга хэрэгслээр зэвсэглэнэ.

Хөтөлбөрийн гол зорилго:

  • Виртуал сургалтын ангийг онлайнаар удирдах багшийн төрөл бүрийн үүрэг, хариуцлагатай танилцуулах
  • Э-сургалтын үед ялгаатай зан араншинтай хүмүүс болон ялгаатай харилцааны процессыг таних, үр дүнтэй зохицуулан удирдах
  • Э-сургалтын үед тулгарч болох нийгмийн янз бүрийн асуудлууд болон үндэстнүүдийн өөр хоорондоо ялгаатай соёлын онцлогуудыг зохицуулж сурах
  • Заах арга зүйн төрөл бүрийн мэдээллийн хэрэгслүүдийг хэрэглэж сурах
  • Суралцагчид ба курс менежментийн янз бүрийн үе шатуудыг хэрэгжүүлж сурах
  • Монгол кампусын заах аргатай танилцан, хэрэгжүүлэх.