Э-сургалтын стратеги
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Э-Ур чадварын сургалт

“Э-сургалтын стратеги” модуль нь боловсрол, сургалтын байгууллагын шийдвэр гаргагчид зэрэг өөрийнбайгууллага, харилцагчдад зориулан э-сургалтын арга хэрэглэх нь зохистой эсэхийг тодорхойлох шаардлагатай хүмүүст зориулсан болно. Богино хэмжээний бие дааж сурах хэсгүүд шийдвэр гаргагчдыг э-сургалтын төслийн цар хүрээг тодорхойлох ба зорилтыг гүйцэтгэх багийн гишүүдээ зөв сонгох чадварыг олгоход зайлшгүй шаардлагатай мэдлэгээр зэвсэглэнэ. Мөн э-сургалтын төслийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтыг хөгжил хөдөлгөөнд нь харуулсан болно.

Курсын ерөнхий зорилго:

  • Э-сургалтын ач холбогдлыг мэдэх
  • Э-сургалтанд ямар шаардлагууд тавигддаг, ямар оролцогчид тохирох үр дүнтэй болохыг мэдэх
  • Сургалтын хэрэгцээ шаардлага ба тохирох агуулгуудыг яаж үнэлэх/тодорхойлох
  • Тохирох дэд бүтцийг яаж боловсруулах
  • Оролцогчдыг хэрхэн идэвхжүүлэх, сонирхлыг яаж татах, ээдрээтэй орчинд хэрхэн ажиллах
  • Э-сургалтын төслийн санхүүжилтыг хаанаас олж болох тухай мэдэх болно.