Мэдлэгийн менежмент
PDF Хэвлэх И-мэйл
Сургалтууд - Менежментийн сургалт

Энэ курс нь мэдлэгийн менежментийн ойлголт ба түүний хэрэгцээний талаар мэдээлэл өгнө. Та ердийн дунд хэмжээний компанийн нөхцөл байдлыг ажиглан прагматик болон хэрэглэж болохуйц концепц, арга хэрэгслүүдтэй ажиллах болно. Та сонирхолтой хүмүүсээс бүрдсэн бага хэмжээний багтай хамтран ажиллах ба туршлагатай багш курсын туршид танд туслах болно.

Курсыг дүүргэсний дараа та өөрийн байгууллага, эсвэл компанид уг курсээс олж авсан мэдлэгээсээ тохирох зүйлүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой болно. Энэ онлайн курсээс оролцогчид дараах зүйлсийг сурна:

  • Мэдлэгийн менежмент гэж юу вэ?
  • Мэдлэгийн менежментийг яаж ажиллуулах вэ?
  • Мэдлэгийн менежментийн системийг яаж хэрэгжүүлдэг вэ?