1:1 цахим сургалтууд явагдаж байна
Monday, 04 May 2015 18:50    PDF Print E-mail
News - Latest news
There are no translations available.

 

Цахим Мэдлэг байгууллага нь цахим сургалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ур чадвар олгох цахим сургалтуудаа сонирхсон багш, сургалтын мэргэжилтнүүдэд зориулж 2014 оны 6-р сараас эхлэн 1:1 хэлбэрээр явуулж эхэллээ. Өнгөрсөн хугацаанд Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн мэргэшсэн үнэлгээчдийн нэгдсэн холбоо, Боловсрол хөгжлийн гүүр ТББ, Мандарин сургалтын төв, Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институт, Хууль сахиулахын их сургууль, Мэдээллийн технологийн үндэсний парк, Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Хөдөлмөр хамгаалал, хүний хөгжлийн төв ТББ зэрэг байгууллагуудаас 20 шахам суралцагчид сургалтанд хамрагдаж төгслөө. Сургалтын шинэ хэлбэр нь суралцагч бүр өөрийн хүссэн хугацаанд өөрийн хэмнэлээр суралцах боломжийг олгож байна.

 
Copyright © Mongolian e-Knowledge NGO, All right reserved.