Хаан банкны менежерүүдэд хичээл заалаа
Monday, 24 November 2014 00:00    PDF Print E-mail
News - Latest news
There are no translations available.

Хаан банкны Хүний нөөцийн талант, менежментийн газраас сургагч багш нартаа зориулан 2014 оны 11-р сарын 24-25-ны өдрүүдэд явуулсан “Сургагч багшийн ахисан шатны сургалт”-д Цахим Мэдлэг ТББ-ын УЗ-ийн дарга Я.Цэцэг-Өлзий “Цахим сургалтыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх арга зүй” сэдвээр хичээл заалаа. Сургалтанд Хаан банкны 20 гаруй ажилтнууд хамрагдаж, цахим сургалтыг нэвтрүүлэх талаар хэлэлцсэн байна. Энэхүү сургалт нь Хаан банкнаас менежерүүддээ жил тутам явуулдаг уламжлалт сургалтуудын нэг бөгөөд ийнхүү Цахим Мэдлэгээс хоёр дахь удаагаа уригдаж хичээл заасан юм.

 

 
Copyright © Mongolian e-Knowledge NGO, All right reserved.