Friday, 08 May 2015 14:54    PDF Print E-mail
There are no translations available.

Цахим Мэдлэг ТББ-ын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааг дэмжиж буй байгууллага, хувь хүмүүсээс бид Монгол Улсын Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 19-р зүйлд заасны дагуу аливаа хандивыг талархан хүлээж авдаг. Хандив нь бэлэн мөнгөөр, эсвэл бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээр хийгдэж болох ба хандивыг бид цахим сургалтыг түгээн дэлгэрүүлэх, судлах, хөгжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд ашиглаж, хандивлагчид тайлагнана.

Хандивын хэлбэрүүд:

  • Бэлэн мөнгө

Хандивын данс: Цахим Мэдлэг ТББ,

Голомт банк, 1102936629 төгрөг
Голомт банк, 1102936630 ам.доллар

  • Бүтээгдэхүүн:

Бичгийн цаас, принтерийн хор, бичиг хэргийн зүйлс
Компьютер, нөүтбүүк, принтер, хувилагч машин, дэлгэц, прожектор, прожекторын ламп
Бусад

  • Үйлчилгээ:

Сонин хэвлэл, вэбсайт, телевиз радиогийн мэдээ, зар сурталчилгаа
Хэвлэх, хувилах үйлчилгээ
Бусад

Нийгмийн хариуцлагыг үлгэрлэн хэрэгжүүлэгч та хандив өгөхдөө энд дарж мэдээллийг бидэнд өгнө үү.

 
Copyright © Mongolian e-Knowledge NGO, All right reserved.