Moodle


Та холбогдоогvй байна (Холбогдох)

Кампуст тавтай морилно уу?

Нууц үг болон холбогдох нэрээ ашиглан холбогдоно уу
(Таны браузер Cookie идэвхжүүлсэн байх хэрэгтэй)Таны браузер Cookie идэвхжүүлсэн байх хэрэгтэй-ийн ТУСЛАХ МЭДЭЭЛЭЛ (шинэ цонх)
Зарим курс нь зочин хандалтыг зөвшөөрч магадгүй
Холбогдох нэр эсвэл нууц үгээ мартсан уу?

Та энэ кампуст анх удаа нэвтэрч байна уу?

Сургалтын агуулга хэсэгт нэвтрэхийн тулд та сургалтын төлбөрөө Цахим Мэдлэгийн Голомт банкин дахь 1102936629 тоот дансанд хийсний дараа хэрэглэгчийн шинэ эрх үүсгэж бүртгүүлэх хэрэгтэй. Сургалтын курс бүр тусдаа нэг удаагийн нэвтрэх эрх шаардаж болох юм. Бүртгүүлэхдээ дараах дэс дарааллыг баримтална уу.Үүнд:
1.Шинэ хэрэглэгч гэсэн хуудсанд өөрийнхөө мэдээллийг оруулна.
2.Таны и-мэйл хаягаар тэр даруйд шуудан очсон байна.
3.Шуудан доторх вэб линк дээр дарна.
4.Таны бүртгэл баталгаажиж, та сургалтын кампуст нэвтэрсэн байна.
5.Та суралцахаар сонгосон курсээ сонгон нэр дээр дарна.
6.Сонгосон курст нэвтрэхэд танаас дахин нэвтрэх эрх шаардвал багшийнхаа өгсөн түлхүүр үгийг ашиглан орно.
7.Одоо та сонгосон курстээ бүрэн нэвтэрнэ. Үүнээс хойш бол та зөвхөн өөрийн хэрэглэгчийн нэр,нууц үгээ энэхүү хуудсанд оруулаад л сонгосон курстээ нэвтэрч байх болно.