Төслийн менежмент (үзүүлэн курс)
(PM Demo)

 Энэ курсд Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

Энэхүү үзүүлэн сургалтаар та Төслийн менежмент сургалтын танилцуулга хувилбартай танилцах болно."Төслийн менежментийн үндсэн ойлголтууд" хэмээх 8 долоо хоногийн хугацаатай, багшаар удирдуулсан онлайн сургалтанд хамрах эсэхээ шийдэхэд тань энэ курс тусална.

Энэ курсд Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө