Шийдвэр гаргах ур чадвар (үзүүлэн курс)
(Шийдвэр гаргах ур чадвар)

 Энэ курсд Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө

Энэхүү онлайн курс нь таныг сэтгэлд хүрсэн, зөв зохистой шийдвэр гаргаж сурахад тань тусална. Бизнес болон өдөр тутмын амьдралд тулгардаг хувийн шийдвэр гаргалтын арга барилаа өөрчилж эхлэхэд тань зайлшгүй шаардагдах арга техникийг энэхүү курс эзэмшүүлэх болно.

Энэ курсд Зочин хэрэглэгч нэвтрэхийг зөвшөөрнө