Төгсөгчдийн кампус
(Төгсөгчдийн кампус)

 энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр

Цахим Мэдлэг кампуст суралцаж Онлайн курс төлөвлөлт, Онлайн сургалтын агуулга хөгжүүлэлт, Онлайн сургалтанд багшлах курсуудыг төгссөн төгсөгчид энэхүү талбарт уулзалдаж, онлайн сургалтыг нэвтрүүлж байгаа туршлагаа солилцож байна.

энэ курс шаардах an шинээр гишүүн элсүүлэх түлхүүр