Moodle


Та холбогдоогvй байна (Холбогдох)
  • Энэхүү үзүүлэн сургалтаар та Төслийн менежмент сургалтын танилцуулга хувилбартай танилцах болно."Төслийн менежментийн үндсэн ойлголтууд" хэмээх 8 долоо хоногийн хугацаатай, багшаар удирдуулсан онлайн сургалтанд хамрах эсэхээ шийдэхэд тань энэ курс тусална.
  • Энэхүү онлайн курс нь таныг сэтгэлд хүрсэн, зөв зохистой шийдвэр гаргаж сурахад тань тусална. Бизнес болон өдөр тутмын амьдралд тулгардаг хувийн шийдвэр гаргалтын арга барилаа өөрчилж эхлэхэд тань зайлшгүй шаардагдах арга техникийг энэхүү курс эзэмшүүлэх болно.